INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'wycieczki szkolne',19)