INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'testy na prawo jazdy',116)