INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'testy do policji',110)