INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'test sprawnoĊ›ci fizycznej',143)