INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'test gimnazjalny',168)