INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'słuchanie',16)