INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'rozumienie ze słuchu',13)