INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'poziom rozszerzony',149)