INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'poziom podstawowy',149)