INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'pogrzeb',1)