INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'olimpiada przedmiotowa',68)