INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'olimpiada chemiczna',68)