INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'odpowiedzi',134)