INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'nauka angielskiego',124)