INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'matura z wiedzy o społeczeństwie',144)