INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'kursy na prawo jazdy',27)