INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'kurs rosyjskiego',58)