INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'kurs angielskiego',125)