INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'język angielski',113)