INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'dla niesłyszących',48)