INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'certyfikat językowy',49)