INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'Olimpiada Języka Angielskiego',193)