INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna',68)