INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'Odpowiedzi do egzaminu zawodowego z kosmetyki',147)