INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'z hiszpaƄskiego',16)