INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'sprawdzian szóstoklasistów',40)