INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'języki obce',8)