INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'gimnazjalny matematyczno',33)