INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'gimnazjalny humanistyczna',34)