INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'egzamin z angielskiego',292)