INSERT INTO logwyszukan (czas,tresc,results) VALUES (NOW(),'część matematyczno przyrodnicza',68)