Pajacyk.pl - kliknij i nakarm głodne dziecko!

popularne działy

egzaminy popularne

przykładowy egzamin

Mamy już 524 egzaminów w archiwum! a codziennie przybywają nowe!

dodaj egzamin

egzaminy poszukiwane

ostatnio dodany egzamin

zdjęcia do dokumentów

nauka języków

Lista testów, egzaminów, kolokwiów, itd. (76 - 150)

Egzamin z matematyki

Egzamin wstępny dla kandydatów na studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Testy do policji

Test wiedzy ogólnej z zakresu wiedzy o społeczeństwie dla rekrutów policyjnych. Program "rekrut". Z odpowiedziami, opracowany!

Testy do policji

Test wiedzy ogólnej z zakresu wiedzy o społeczeństwie dla rekrutów policyjnych. Program "Rekrut".

Testy do policji

Test sprawności fizycznej dla rekrutów policyjnych. Szczegółowe zasady dotyczące testu sprawności fizycznej. Program "rekrut".

Test - architektura

Test kwalifikacyjny z predyspozycji do zawodu architekta dla kandydatów na studia na Politechnice Gdańskiej.

Test - architektura

Test kwalifikacyjny z predyspozycji do zawodu architekta dla kandydatów na studia na Politechnice Gdańskiej.

Egzamin z matematyki

Egzamin z matematyki na I semestrze na Wydziale Elektroniki Politechniki Szczecińskiej w roku akademickim 2006/2007.

Egzamin z elektroniki

Egzamin z elektroniki na III semestrze na Wydziale Elektroniki Politechniki Szczecińskiej w roku akademickim 2006/2007

Egzamin z elektrotechniki

egzamin z elektrotechniki II na Wydziale Elektroniki Politechniki Szczecińskiej w roku akademickim 2006/2007

Egzamin z elektrotechniki

Egzamin z elektroniki I (termin O) na Wydziale Elektroniki Politechniki Szczecińskiej w roku akademickim 2005/2006

Egzamin z elektrotechniki

Egzamin z elektroniki I (termin 1) na Wydziale Elektroniki Politechniki Szczecińskiej w roku akademickim 2005/2006

Egzamin z elektrotechniki

Egzamin z elektroniki I (termin 2) na Wydziale Elektroniki Politechniki Szczecińskiej w roku akademickim 2005/2006

Egzamin z fizyki

Egzamin z fizyki dla Ochrony Środowiska na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Egzamin z mechaniki klasycznej

Egzamin z mechaniki klasycznej (Fizyka teoretyczna I)na IV roku specjalności fizyka w Szkole Nauk Ścisłych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Egzamin z Analizowania i projektowania protok

Egzamin z Analizowania i projektowania protokołów telekomunikacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Kolokwium z appt

Kolokwium z Analizowania i projektowania protokołów telekomunikacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Kolokwium z architektury komputerów

Kolokwium z architektury komputerów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, grupa A

Kolokwium z architektury komputerów

Kolokwium z architektury komputerów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, grupa B

Próbny sprawdzian na koniec podstawówki

Próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej, Zima

Próbny sprawdzian na koniec podstawówki

Próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej

Próbny sprawdzian na koniec podstawówki

Próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej na Śląsku

teoria kategorii

egzamin z wykładu monograficznego podstawy algebry ogólnej i teorii kategorii

Matura z historii sztuki

Egzamin maturalny z historii sztuki, poziom podstawowy, arkusz I

Matura z geografii

Egzamin maturalny z geografii, arkusz II, poziom rozszerzony

Matura z historii muzyki

Egzamin maturalny z historii muzyki, poziom rozszerzony, arkusz II

Matura z informatyki

Egzamin maturalny z informatyki, arkusz I, poziom podstawowy

Matura z informatyki

Egzamin maturalny z informatyki, arkusz II, poziom rozszerzony

Matura z języka niemieckiego

Egzamin maturalny z języka niemieckiego, arkusz 1, poziom podstawowy

test semestralny

Test semestralny z PNJA(praktyczna nauka języka angielskiego)dla studentów 4 roku. Dwie części plus klucz.

Matura z języka niemieckiego

Egzamin maturalny z języka niemieckiego, arkusz 2, poziom rozszerzony

Matura z języka niemieckiego

Egzamin maturalny z języka niemieckiego, arkusz 3, poziom rozszerzony

Matura z języka francuskiego

Egzamin maturalny z języka francuskiego, arkusz I, poziom podstawowy

Matura z języka francuskiego

Egzamin maturalny z języka francuskiego, arkusz II, poziom rozszerzony

Matura z języka francuskiego

Egzamin maturalny z języka francuskiego, arkusz III, poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z języka rosyjskiego

Egzamin maturalny z języka rosyjskiego, arkusz I, poziom podstawowy

Egzamin maturalny z języka rosyjskiego

Egzamin maturalny z języka rosyjskiego, arkusz II, poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z języka rosyjskiego

Egzamin maturalny z języka rosyjskiego, arkusz III, poziom rozszerzony

Matura z języka hiszpańskiego

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego, arkusz I, poziom podstawowy

Matura z języka hiszpańskiego

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego, arkusz II, poziom rozszerzony

Matura z języka hiszpańskiego

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego, arkusz III, poziom rozszerzony

Matura z łaciny

Egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej, arkusz I, poziom rozszerzony

Matura z łaciny

Egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej, arkusz II, poziom rozszerzony

egzamin z ontologii

egzamin z ontologii I rok, wersja A

Egzamin z prawa administracyjnego

Egzamin z prawa administracyjnego (test nr 1) na Wyższej Szkole Handlu i Prawa im Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Egzamin z prawa administracyjnego

Egzamin z prawa administracyjnego (test nr 2) w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Egzamin z prawa administracyjnego

Egzamin z prawa administracyjnego (test nr 3) na Wyższej Szkole Handlu i Prawa im Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Egzamin z prawa administracyjnego

Egzamin z prawa administracyjnego (test nr 4) na Wyższej Szkole Handlu i Prawa im Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Egzamin z prawa administracyjnego

Egzamin z prawa administracyjnego (test nr 5) na Wyższej Szkole Handlu i Prawa im Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Egzamin z prawa administracyjnego

Egzamin z prawa administracyjnego (test nr 6) na Wyższej Szkole Handlu i Prawa im Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Prawo administracyjne - materialne

Egzamin z prawa administracyjnego - materialnego (test nr 1) na Wyższej Szkole Handlu i Prawa im Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Prawo administracyjne - materialne

Egzamin z prawa administracyjnego - materialnego (test nr 2) na Wyższej Szkole Handlu i Prawa im Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Prawo administracyjne

Egzamin z prawa administracyjnego (test nr 1) na Wyższej Szkole Handlu i Prawa im Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Prawo administracyjne

Egzamin z prawa administracyjnego (test nr 2) na Wyższej Szkole Handlu i Prawa im Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Kolokwium z łaciny

Kolokwium z języka łacińskiego obejmujące twórczość Pliniusza Młodszego. Instytut filozofii, Uniwersytet Warszawski

Kolokwium z łaciny

Kolokwium z języka łacińskiego obejmujące twórczość Cycerona. Instytut filozofii, Uniwersytet Warszawski

Egzamin z łaciny

Egzamin końcowy z języka łacińskiego dla studentów Wydziału Historii (II rok) Uniwersytetu Warszawskiego.

Egzamin z ekonomii matematycznej

Egzamin z ekonomii matematycznej

Egzamin z ekonomii

Zagadnienia na egzamin ustny z ekonomii

Egzamin mistrzowski - złotnik, jubiler

Standard wymagań – egzamin mistrzowski dla zawodu ZŁOTNIK-JUBILER

Egzamin zawodowy - kucharz małej gastronomii

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Kucharz małej gastronomii. Etap praktyczny.

Rozproszone systemy transakcyjne

Egzamin z rozproszonych systemów transakcyjnych. Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej. Specjalność: Sieci komputerowe i systemy rozproszone.

Rozproszone systemy transakcyjne

Egzamin z rozproszonych systemów transakcyjnych z rozwiązaniami. Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej. Specjalność: Sieci komputerowe i systemy rozproszone.

Egzamin z angielskiego

Egzamin pisemny z języka angielskiego (przykładowe testy przygotowujące do matury). Rozumienie tekstu czytanego. Poziom podstawowy.

Egzamin z angielskiego

Egzamin pisemny z języka angielskiego (przykładowe testy przygotowujące do matury). Rozumienie tekstu czytanego. Poziom rozszerzony.

Egzamin z angielskiego

Egzamin pisemny z języka angielskiego (przykładowe testy przygotowujące do matury). Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych. Poziom rozszerzony.

Test z języka angielskiego

Test semestralny z języka angielskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, III rok, Filologia angielska, mgr Tomasz Szczegóła.

Test z języka angielskiego

Test semestralny z języka angielskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, III rok, Filologia angielska, mgr Tomasz Szczegóła.

Test z języka angielskiego

Test semestralny z języka angielskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, III rok, Filologia angielska, mgr Tomasz Szczegóła.

Test z języka angielskiego

Test semestralny z języka angielskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, III rok, Filologia angielska, mgr Tomasz Szczegóła.

Test z języka angielskiego

Test semestralny z języka angielskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, IV rok, Filologia angielska, mgr Tomasz Szczegóła.

Test z języka angielskiego

Test semestralny z języka angielskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, IV rok, Filologia angielska, mgr Tomasz Szczegóła.

Test z języka angielskiego

Test semestralny z języka angielskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, III rok, Filologia angielska, mgr Tomasz Szczegóła.

Test z języka angielskiego

Test semestralny z języka angielskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, III rok, Filologia angielska, mgr Tomasz Szczegóła.

Test z języka angielskiego

Test semestralny z języka angielskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, IV rok, Filologia angielska, mgr Tomasz Szczegóła.

Test z języka angielskiego

Test semestralny z języka angielskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, IV rok, Filologia angielska, mgr Tomasz Szczegóła.

2840324 razy nasze egzaminy komuś pomogły!
Znajdziesz tu także odpowiedzi, wyniki, rozwiązania, a nie tylko sam test, sprawdzian czy egzamin!
Uwaga: zbliża się sesja poprawkowa!
Kasia mówi: ta stronka uratowała mi życie!